درباره ما

" تورا " توسعه راه آهن آریا با هدف گسترش فعالیت ها و خدمات گروه صنعتی فن ژنراتور در حوزه ناوگان و ماشین آلات ریلی در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. کلمۀ تورا بیانگر حروف اختصاری عبارت "توسعه راه آهن آریا" است ، اما خود این نام به عنوان سمبل اردیبهشت نمادی از آرامش ، فراوانی و سهولت و نظم است و تمامی سهامداران ، مدیران و کارکنان تورا ، تجربه ، تخصص ، توان و اعتبار خود را در جهت دسترسی به خدمات آسان ، فراوان و منظم در حوزه ناوگان ریلی به کار گرفته اند. تورا با فعالیت گسترده در داخل و خارج کشور ، توسعه منابع دسترسی به خدمات و قطعات (worldwide sourcing) را هدف خود قرار داده و امید دارد تا با این تلاش و فعالیت بتواند زمینۀ خدمتی موثر و رضایت بخش را در صنعت حمل و نقل ریلی کشور فراهم آورد .