طرح مطالعاتی ارائه طرح ساخت لکوموتیو سرباره

مشاوره و انجام پروژه های تحقیقات مهندسی به عنوان پیش زمینه اصلی هر گونه تصمیم گیری و تصمیم سازی در رابطه با هر نوع فعالیت مرتبط ریلی از مهمترین خدمات شرکت تورا است. از جمله این فعالیتها می توان به انجام پروژه تحقیقاتی این شرکت با موضوع امکان سنجی و مطالعه فنی و اقتصادی و ارائه طرح ساخت لکوموتیو سرباره از لکوموتیو G12 و لکوموتیو مادر GT26CW در سال۱۳۸۷ اشاره نمود که برای مرکز مطالعات راه آهن جمهوری اسلامی توسط این شرکت انجام شده است.