احداث تراموای اصفهان، ترامیس

شرکت تورا به عنوان عضوی از گروه مرام، مسئولیت فنی پروژه احداث تراموای اصفهان را بر عهده دارد. پروژه احداث تراموای اصفهان با عنوان ترامیس، اولین پروژه تراموای ایران است که با حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان و فعالیت شرکت مترو منطقه اصفهان به عنوان کارفرما به کنسرسیوم مرام مهرگان سپرده شد. با توجه به نوع موضوع، فعالیت شرکتهای فعال در کنسرسیوم و ماهیت پروژه که در غالب قرارداد EPCF در اختیار این کنسرسیوم قرار گرفت، شرکت تورا مدیریت طراحی مهندسی پروژه را بر عهده گرفت. همچنین با توجه به سوابق ارزنده این شرکت در مباحث مرتبط با ناوگان ریلی، کل فرایند طراحی ناوگان، ارزیابی فنی سازندگان تراموا، تدوین اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و در نهایت ارزیابی پیشنهادات فنی به شرکت توسعه راه آهن آریا سپرده شد. در حال حاضر قرارداد خرید ناوگان این خط با شرکت INEKON از جمهوری چک امضا شده و مراحل طراحی و اجرای سایر بخش های سیستم تراموا در دست اقدام است. این خط به طول ۷ کیلومتر در امتداد خیابان امام خمینی (ره) اصفهان قرار دارد.