تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای هیتاچی

لکوموتیوهای هیتاچی HD10C با تعداد ۲۸عدد و در سالهای۱۳۵۰تا ۱۳۵۵ به ناوگان راه آهن ج.ا.ا وارد گردیده است. این لکوموتیوها محصول شرکت هیتاچی ژاپن هستند و با توان ۱۰۰۰ اسب بخار و به صورت لکوموتیوهای مانوری مورد بهره برداری قرار می گیرند. از این تعداد لکوموتیو در حال حاضر۷ عدد در شهر مشهد و ۱۳ عدد در شهر تهران در حال بهره برداری است. انجام تعمیرات و نگهداری جاری و اساسی ناوگان لکوموتیوهای هیتاچی طی قراردادی سه ساله به این شرکت واگذار شده است. محل انجام تعمیرات و نگهداری این لکوموتیوها در تهران و مشهد در دپوی تعمیرات این دو شهر است. با توجه به کاربرد این لکوموتیوها به عنوان لکوموتیوهای مانوری و همچنین سن کارکرد بالای آنها، انجام تعمیرات آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعمیرات این لکوموتیوها با توجه به نوع و زمان واگذاری به این شرکت با توجه به دستورالعمل های سازنده و نیز بر مبنای تجربیات گذشتۀ این شرکت صورت می گیرد. با توجه به سن بالای این لکوموتیوها، برای رسیدن به بهترین سطح دسترسی و قابلیت اطمینان به سیر، تامین لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز برای نت این لکوموتیوها اهمیت زیادی دارد.