نگهداری و تعمیرات تعداد ۸ دستگاه لکوموتیو برقی RC4

در حال حاضر، در راه آهن ج.ا.ا ۸ دستگاه لکوموتیو برقی در حال فعالیت هستند. این نوع لکوموتیو با قدرتی معادل ۴۶۰۰ اسب بخار، پر توان ترین لکوموتیو خط اصلی ناوگان ر.ا.ج.ا.ا است. این لکوموتیوها در سال۱۳۶۱و پس از خرید از شرکت SAAB سوئد به ناوگان ج.ا.ا وارد شده و از آن تاریخ تا کنون در منطقه آذربایجان و بین دو شهر تبریز و جلفا مورد بهره برداری قرار گرفته اند. این لکوموتیوها در طول مسیری ۱۸۰ کیلومتری با شیب و فراز ۲۹در هزار که بیشترین مقدار شیب و فراز در کشور ایران است، استفاده می شوند. انجام تعمیرات جاری و نگهداری لکوموتیوها بر اساس دستورالعمل سازنده و همچنین انجام تعمیرات نیمه اساسی این لکوموتیوها از تاریخ ۱-۲-۱۳۹۰ لغایت ۳۱- ۴ - ۱۳۹۰و در ناحیه آذربایجان – شهر تبریز بر عهده شرکت تورا قرار داشته است که با موفقیت انجام پذیرفت. با توجه به تفاوت اساسی و ماهیتی لکوموتیوهای برقی موجود با سایر لکوموتیوهای دیزل الکتریک ناوگان، تعمیر و نگهداری این لکوموتیوها از شرایط ویژه ای برخوردار بوده است. برای نت بهتر این لکوموتیوها با استقرار یک تیم تعمیراتی در شهرهای جلفا و تبریز، انجام تعمیرات مقرره و اصلاحی در این دو شهر در انجام گرفت و دپوی شهر تبریز به عنوان دپوی مادر فعالیت می نمود. این لکوموتیوها برای حمل بار بین جلفا و تبریز، حمل سیمان صوفیان، حمل مسافر از تبریز به جلفا و بالعکس مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به اینکه نت کل ناوگان لکوموتیوهای برقی به این شرکت واگذار گردیده بود، حفظ ناوگان و نیز بالا بودن قابلیت اطمینان در سیر لکوموتیوها از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بوده است.