نگهداری و تعمیرات تعداد ۱۵ دستگاه لکوموتیو آلستوم

لکوموتیوهای آلستوم تیپ AD43C با قدرت تقریبی معادل ۳۸۰۰ اسب بخار و تعداد ۷۰ عدد باری و ۳۰عدد مسافری یکی از عمده ترین لکوموتیوهای ناوگان راه آهن ج.ا.ا است. این لکوموتیو محصول شرکت آلستوم است و از سال ۱۳۸۰به تدریج به ناوگان راه آهن ج.ا.ا وارد گردیده است. نگهداری و تعمیرات ۱۵ دستگاه لکوموتیو آلستوم مسافری مستقر در کارخانجات جاری تهران از تاریخ ۱۰-۰۹-۱۳۸۷ به این شرکت واگذار شد و با موفقیت به انجام رسید. این لکوموتیوها در حمل و نقل مسافر در ایستگاه تهران به کار گرفته شده اند و با توجه به حساسیت های ویژه ای که در حفظ وضعیت آماده به کار لکوموتیوهای مسافری وجود دارد، نگهداری لکوموتیوها با سطح دسترسی بالا و قابلیت اطمینان به سیر از شاخص های حیاتیِ این پروژه بوده است. تعمیرات انجام شده در این پروژه شامل تعمیرات مقرره بر اساس دستورالعمل های شرکت سازنده و نیز انجام تعمیرات اصلاحی براساس رفع عیوب ایجاد شده و یا پیش بینی شده برای لکوموتیو و زیرمجموعه های آن بوده است. انجام تعمیرات موتور تا سطح ۱۵۰۰۰ ساعت و نیز تعمیرات بوژی و سایر مجموعه های لکوموتیو تا سقف ۱۰۰۰۰ ساعت در دپوی تهران و مشهد صورت گرفته است. در شروع این قرارداد، به دلیل نگهداری نامناسب در دوره های قبلی تنها ۸ لکوموتیو تحویل این شرکت گردید، اما در پایان قرارداد ۱۹ دستگاه لکوموتیو آمادۀ کار به راه آهن عودت شد. ثبت رکورد بالاترین قابلیت اعتماد ( ۱خرابی برای ۵۰۰ هزار کیلومتر سیر) در نوروز ۸۹ نمونه ای از کیفیت خدمات نگهداری این شرکت است.