تست، تنظیم ، تعمیر و بازسازی المانهای الکتریکی

ناوگان لکوموتیوهای GM شامل لکوموتیوهای سبک و سنگین با کاربردهای حمل بار، حمل مسافر و انجام مانور، با تعدادی در حدود 400 عدد لکوموتیو GM بزرگترین گروه از ناوگان لکوموتیوهای راه آهن ج.ا.ا را تشکیل می دهد. بهره برداری و نگهداری این لکوموتیوها در ناوگان با معدل سنی 40 سال شرایط ویژه ای می طلبد. این شرکت از نیمه دوم سال 88 فرایند تست، تنظیم، تعمیر و بازسازی المانهای الکتریکی لکوموتیوهای GM ناوگان را عهده دار بوده است. این گروه از تعمیرات برای این بخش از لکوموتیوها در کارخانجات جاری تهران و بازسازی لکوموتیو کرج به انجام رسیده و تامین قطعات برای تعمیرات انجام شده نیز به عهده این شرکت بوده است. تامین بیش از 4000 نوع قطعه مختلف که بسیاری از آنها قطعات با تکنولوژی بالا و کمیاب بوده اند و تعدادی نیز از فرایند تولید خارج شده اند، از مشکلات این پروژه بوده که با موفقیت انجام شده است. تعمیرات و بازسازی کنتاکتورهای فشار قوی مورد استفاده در لکوموتیوها و احیای تعداد زیادی کنتاکتور که از سالها پیش بلااستفاده بوده ارزش افزوده زیادی برای راه آهن ایران ایجاد کرده است. تعمیرات اساسی، تست و تنظیم بردهای الکترونیکی، تعمیرات انواع کنتاکتورها و ماجولزهای مورد استفاده در لکوموتیوها اهم موارد خدمات مورد انجام در این پروژه بوده است. کیفیت خدمات انجام شده در این بخش، برای حفظ ناوگان بسیار مهم و حیاتی بوده و در بهبود سطح دسترسی ناوگان و همچنین قابلیت سیر آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.