مشاوره، تعیین مشخصات و تامین ناوگان ریلی

مشاوره و انجام پروژه های تحقیقات مهندسی به عنوان پیش زمینه اصلی هر گونه تصمیم گیری و تصمیم سازی در رابطه با هر نوع فعالیت مرتبط ریلی از مهمترین خدمات شرکت تورا است. شرکت تورا با تکیه بر تیمی مجرب و متخصص افتخار دارد تا با ارائه بهترین راهکارهای مهندسی در زمینه ناوگان ریلی در خدمت صنعت حمل و نقل ریلی کشور باشد. این شرکت با توجه به سوابق ارزنده خود در مباحث مرتبط با ناوگان ریلی آمادگی دارد تا کل فرایند طراحی ناوگان، ارزیابی فنی سازندگان، تدوین اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و در نهایت ارزیابی پیشنهادات فنی در پروژه های تامین ناوگان ریلی را به انجام رسانده و مسئولیت فنی پروژه های مریوطه عهده دار شود. همچنین انجام مطالعات ارزیابی، امکان سنجی، طراحی اولیه و نظارت بر اجرا در خصوص کلیه طرح های نوین مرتبط با ناوگان ریلی از دیگر قابلیت های منحصر به فرد این شرکت می باشد.