تعمیر و بازسازی زیر مجموعه های ناوگان ریلی

شرکت تورا آمادگی دارد تا تعمیرات تمام مجموعه های ناوگان ریلی نظیر بوژی، ماشین های الکتریکی، موتور، کمپرسور، سیستم ترمز، انواع کنتاکتورها، سیستم ها و المان های الکتریکی و الکترونیکی را به انجام رساند. همچنین تعمیر و بازسازی بسیاری از قطعات کمیاب و با تکنولوژی بالا از جمله توانایی های منحصر به فرد این شرکت در این زمینه می باشد.