تامین قطعات و زیر مجموعه های ناوگان ریلی

تامین قطعات ناوگان لکوموتیوهای ماشین آلات ریلی در زمان مناسب و با کیفیت قابل قبول یکی از شروط اصلی دسترسی به ناوگان است. پیوستگی زنجیره تامین با همکاری کارفرما و تامین کنندگان از وظایف اصلی هر مجموعه مدیریتی برای نگهداری تجهیزات است و در این راستا شرکت تورا همکاری موفقی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران داشته است. تورا با تاسیس و مشارکت در سه شرکت در کانادا، در ترکیه، و مالزی و با بهره گیری از شبکه گسترده ای از تامین کنندگان در سطح جهان با کشف منابع جدید تامین قطعات، توانسته جهت توسعه منابع تامین قطعه اقدام نماید .