بازسازی و ارتقاء ناوگان ریلی

شرکت تورا توانسته است با تکیه بر توان مهندسی و مدیریتی خود و همچنین با توسعه منابع تامین قطعات و خدمات حرفی نو در بازسازی و ارتقا ناوگان ریلی کشور داشته باشد. از آن جمله می توان به انجام تعمیرات سنگین و راه اندازی۲۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم طی دو قرارداد ۵ و ۱۵ دستگاه، اقدام به تعمیرات اساسی ۸ دستگاه لکوموتیو هیتاچی HD10C و شروع بازسازی و ارتقا ۲۵ دستگاه لکوموتیو GM اشاره کرد. ساخت و تعمیر برخی از مجموعه ها برای اولین بار در ایران از جمله دستاورد های این شرکت در پروژه های مرتبط بوده است.