تامین ماشین آلات ریلی ویژه

تامین، تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشنده خاص و امدادی ریلی از توانایی های دیگر تورا است. تامین جرثقیل های ریلی، لکوموتیوهایMULTYGENSET ، کشنده های کنترل از راه دور معدنی و ماشینهای دو منظوره جاده ای ریلی از این دسته هستند. تورا در حال حاضر با شرکت هایی از اروپا و چین در این زمینه همکاری می نماید. این شرکتها تولیدکنندۀ گستره وسیعی از ماشین آلات کشنده ریلی و جاده ای و ماشین آلات امدادی برای ناوگان راه آهن و مترو می باشند. از جمله مزیتهای تامین ماشین آلات فوق می توان به تنوع ماشین آلات و انتخاب و انطباق آنها با مشخصات خاص و مورد نیاز راه آهن و مترو اشاره کرد.