ماشین آلات روسازی خط
تامین، تعمیر و بازسازی، و تدارک قطعات

ماشین آلات مکانیزه خط به عنوان یکی از مهمترین ارکان تامین دسترسی مناسب به مسیر ریلی همواره نقش ویژه ای در ناوگان ریلی کشور بر عهده داشته است. شرکت تورا با همکاری شرکت های معتبر خارجی، قادر به تامین تمامی ماشین آلات فوق با کیفیتی در حد تولیدکنندگان تراز اول دنیا و با قیمتی به مراتب پایین تر می باشد. از دیگر نوانمندی های تورا در این زمینه می توان به ساخت و تامین قطعات، بازسازی مجموعه ها و ماشین آلات اشاره کرد.